• ayasofyamerkezi@fsm.edu.tr

Çağrı Metni


ULUSLARARASI AYASOFYA SEMPOZYUMU II

KADİM BİR MABEDİN TARİHİ

 

İstanbul - 27-29 Mayıs 2022

 

“… binayı [Ayasofya’yı] olağanüstü güzel kılan muazzam bir kubbe. Sanki sağlam duvarlar üzerine kurulmuş değil de altın bir zincirle cennetten sarkıtılmış gibi.” (Procopius, De Aedificiis)

“… Ayasofya, İstanbul Kalesi'nin doğu tarafı bitiminde Ahırkapı tarafı denizine 1.000 adım ve kuzey tarafına Sarayburnu denizine 1.000 adım uzak yüksek bir tepe üzere göklere baş çekmiş yüksek bir kubbedir ki bu günde öyle büyük bir kubbe yapılmamıştır.” (Evliya Çelebi, Seyahatnâme)

 

Bir mabet olarak İstanbul’un simgelerinden biri olan Ayasofya, kadim tarihi boyunca Hıristiyanlara ve Müslümanlara hizmet etmiştir. Procopius ve Evliya Çelebi’nin anlatılarında yer alan o muhteşem kubbesiyle zaman içinde inancın, eğitimin, mirasın ve hoşgörünün merkezi olmuştur. İnşasının ardından iki defa tahrip edilen yapı, VI. yüzyılda döneminin ihtişamını ve sanatını yansıtan mozaikler, freskler, renkli mermerler ve sütunlarla süslenerek yeniden yapılmıştır. Latin istilasından ve doğal afetlerden etkilenen Ayasofya İstanbul’un fethinden sonra çeşitli onarımlar görerek Osmanlıdan günümüze ulaşmıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilen yapıya Osmanlı ve İslam sanatına dair eklemelerin yapılmasıyla taşıdığı anlam derinleşmiş, barındırdığı kültürel zenginlik artmıştır. Zaman içinde Ayasofya’nın görkemi ve kültürel zenginliği şehri ziyaret eden seyyahlar, tacirler, elçiler ve ediplerin de dikkatini çekmiş, şehir ve Ayasofya bir çok anlatıda kendine yer bulmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi “Ayasofya: Kadim Bir Mabedin Tarihi” başlığıyla 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da bir sempozyum düzenleyecektir. Bu sayede sadece bir şehre değil Anadolu’ya, daha genel anlamıyla Doğu Akdeniz ve Avrupa’ya ilham olmuş dinî bir yapı olan Ayasofya’nın inşasından günümüze kadar geçirdiği tarihsel sürecin Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemleriyle çok yönlü incelenmesi, bu farklı dönemlerde devletler, kültürler ve toplumlararası ilişkilerdeki rolünün tartışılması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda aşağıdaki temaların ele alınması planlanmaktadır. Ayrıca sempozyum, bu temalara ve Ayasofya’ya bağlı kalınması şartıyla disiplinlerarası katkı sunabilecek araştırmacıların sunumlarına da açıktır.

 • Tarih İçinde Ayasofya
 • Ayasofya: Devletler ve İktidarlar
 • Ayasofya Etrafında Dini İnanç ve Ritüeller
 • Ayasofya’da Eğitim ve Telif Faaliyetleri
 • Ayasofya ve Şehir

 

 • Kültürler ve Toplumlararası İlişkilerde Ayasofya
 • Mimari, Sanat ve Musikî Yönleriyle Ayasofya
 • Savaş ve Barışta Ayasofya
 • Yazılı ve Sözlü Kültürlerde Ayasofya

 

Notlar 

 • Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Simultane çeviri yapılacaktır.
 • Sunumlar 20 dakika ile sınırlı olup, başvuru yapacaklardan tebliğ özetleri (en fazla 300 kelime) ile kısa özgeçmişleri talep edilmektedir.
 • Bildiri metinleri hakem sürecinin ardından yayımlanacaktır.

 

Önemli Tarihler: 

Özet Gönderimi Son Tarihi : 31 Ocak 2022

Kabul Edilen Tebliğlerin İlan Tarihi : 21 Şubat 2022

Sempozyum Tarihi :   27-29 Mayıs 2022

Tebliğ Metinlerinin Teslim Tarihi : 27-29 Mayıs 2022